Защо е важно да си водим записки?

Posted by Екипът на Направи си бира / No comments

18.12.2017

Posted in Домашна Жива Бира

дневник на домашния пивовар

Нашият пивовар Робърт Хенри отговаря на въпроса…

За начинаещия домашен пивовар воденето на бележки относно първите варки обикновено не е приоритет. Най-важното е да се забавляваме, докато правим бира, нали така?

Повечето домашни пивовари стигат момент, в който искат да подобрят уменията си и да стигнат следващото ниво в крафт бирата. Воденето на бележки, докато правим своите първи варки е един от най-лесните начини да следим прогреса си.

Воденето на Дневник на домашния пивовар има няколко предимства, които съм изброил по-долу:

 • Списък с вашите собствени рецепти
 • Възможност да доразвиете рецептите си в бъдеще
 • Възможност да повторите бирата, която ви се е получила най-добре
 • Възможност да подобрите бирата, която не се е получила съвсем перфектна
 • Проследявайки стъпките, ще видите кои са успешни и кои не толкова
 • Имате записки на вкусовите характеристики на бирата, така че да отсеете успешни варки и да отстраните евентуални проблеми

Воденето на собствени бележки ви позволява да погледнете назад и да видите успешните си варки и да ги повторите. От друга страна, ако нещо со обърка, наличието на подобен дневник ще ви покаже къде е имало евентуални проблеми. Най-важното е, че такъв дневник ще ви помогне да правите добра бира в дългосрочен план.

Съвети за водене на бележки

Записвайте си в процеса на работа или веднага след като приключите. Аз знам, че ако изчакам до следващия ден, за да си попълня дневника, несъмнено ще съм забравил някои важни подробности.

Можете да си записвате на лист или тетрадка, а след това да прехвърлите информацията в електронна таблица или друг текстови документ с всичките ви рецепти и варки. Имайки установен начин за водене на бележки, ще превърне воденето му в рутина и ще става все по-лесно с всяка следваща варка.

Какво да записвате в дневника си?

Като начинаещи пивовари ще е добре да започнете да записвате следните основни данни:

 • Пълната рецепта и съставки – включително тегло и вид на съставките, деня и часа на поставяне на допълнителен хмел, температура на бутилиране.
 • Дати – деня на започване на ферментацията, прехвърляне във вторичен съд за ферментация (ако има такъв) и деня на бутилиране / поставяне в кег.
 • OG и FG – запишете си начална и крайна плътност, за да можете да изчислите алкохолния градус
 • Захар – вид и количество, използвани при бутилиране
 • Дегустация – записвайте си датата на всяка дегустация и общите характеристики като аромат, външен вид, усещане в устата и цялостното впечатление.
  Забележка: оставете си бутилка или две за по-късна дегустация. Ще се изненадате да установите как живата бира променя вкуса си с течение на времето.

Вие водите ли си вече бележки? Имате ли свой дневник на домашното пивоварство? Какви други данни записвате, които не са изброени тук? Имате ли определен шаблон, по който си водите записки? Ще се радвам да чуя как се справяте вие.Робърт Хенри
Майстор пивовар в Направи си бира

Вашият коментар