Разликата между санитаризиране, дезинфекция и стерилизация в пивоварството

Posted by Екипът на Направи си бира / No comments

26.03.2020

Posted in Съвети от пивовара

Разликата между санитаризация, дезинфекция и стерилизация

Напоследък всички започнахме да говорим за дезинфекция на повърхности и миене на ръце, но рядко се замисляме какво всъщност означават термините санитаризиране, дезинфекция и стерилизация.

Често използваме думите взаимозаменяемо, но те имат съществена разлика в значението. Сега ще се опитаме да ви ориентираме, защото познавайки какво включва всеки от процесите, ще можете да направите правилния избор, когато купувате продукти с различно предназначение.

Санитаризиране и Дезинфекция

Санитаризирането се отнася до намаляване броя на микробите по повърхностите до ниво, считано за безопасно от обществените здравни стандарти или изисквания. Този процес обикновено включва почистване, което чисто физически премахва микробите от повърхностите.

Дезинфекцията от своя страна цели не премахването, а убиването на почти 100 процента от микробите по повърхности или предмети чрез употребата на химикали. Дезинфекцията не е задължително да ни остави с почистени мръсни повърхности, но ще убие микробите, помагайки за намаляване на риска от инфекции.

Кога да санитаризираме?

Добре е да санитаризираме повърхности, които обикновено не влизат в досег с опасни бактерии. Това са плотовете, на които готвим, както и детскиje играчки, по които не бихме искаме да използваме мощни химикали.

За да бъде считан за санитаризиращ един продукт, той трябва да намалява микробите по повърхностите с поне 99,9%. Един обикновен воден разтвор с по-ниска концентрация на белина може да санитаризира.

Кога да санитаризираме и кога да дезинфектираме в домашни условия - блог за домашния пивовар, от Направи си бира ООД
Кога да санитаризираме и кога да дезинфектираме в домашни условия

Кога да дезинфекцираме?

За разлика от санитаризацията, дезинфекцията не се среща толкова често при рутинното почистване. Обикновено се извършва в медицински заведения, където има замърсявания с телесни течности.

В нашия дом дезинфекцията се прилага за почистване на повърхности, които може да са влезнали в контакт с опасни бактерии. Това е мивката, в която мием сурово месо, както и тоалетната. Може също така да включите рутинна дезинфекция на предмети, които се докосват често, като дръжки на врати, лампи или кранове на чешми. Винаги обаче е добре да се има предвид, че честата употреба на дезинфектанти може да навреди на здравето на човека, както и на природата.

Един почистващ продукт се води за дезинфектант, ако унищожава 99,999% микроби, в сравнение с 99,9% за санитаризиращите средства. Въпреки че разликата може да изглежда минимална, тя е доста съществена и може да бъде определяща за разпространението на инфекция. Според Център за Контрол и Превенция на Болести за дезинфектанти можем да използваме както концентрирани продукти на основата на белина, така и със съдържание на 70% спирт.

Стерилизация в света на пивоварството - блог за домашния пивовар, от Направи си бира ООД
Какво е стерилизация в света на пивоварството

А какво тогава е стерилизация?

Стерилизацията пък е съвсем друго животно и обикновено не ни се налага да я прилагаме в домашни условия, освен ако не правим бира, разбира се. Стерилизацията е метод за унищожаване на всички микроорганизми по повърхностите, с които работим.

Обикновено стерилизацията се провежда в лечебни заведения и лаборатории, където се използват физични или химични методи, включително: пара под налягане, суха топлина, течни химикали и др.

В пивоварството не е необходимо постигането на толкова висока стерилност. В домашни условия всеки пивовар се стреми да поддържа оборудването си добре почистено, а преди работа с него използва препарати на хлорна основа като разтвори с VWP или препарат за стерилизация без отмиване.

Чрез стерилизацията на повърхностите, които влизат в досег с пивната мъст или готова бира, нашата цел е както физически да премахнем натрупани замърсявания, така и да унищожим бактерии и диви дрожди, до степен, в която култивираните бирени дрожди са доминантни.