Официален дистрибутор за България на

Viking Malt

Viking Malt - презентация, дистрибутор за България Направи си бира ООД

Кои са Viking Malt?

Viking Malt имат дълга история в Европа, започнала преди 5 семейни поколения още в далечната 1883 г. Днес са водещата в света компания за производството на малц за пивоварната индустрия, дестилация и пекарство. Те са най-големият производител на печен специален малц в света и деветият най-голям производител на малц със средно годишно производство около 600 000 тона.

Малцовете на Viking Malt идват от чистите полета на Северна Европа и се доставят по целия свят на пивовари - както на големи, така и на малки.

Тяхната цел е да помогнат на всеотдайните пивовари по целия свят да варят бира, за която хората разказват истории!

Устойчивост

Малцът и бирата са сигурен избор за всички хора, живеещи природосъобразно (също като нас самите). През последните десетилетия пивоварството се превръща във все по-модерна и устойчива индустрия, ефектът върху околната среда от която намалява драстично.

Малцът на Viking Malt се произвежда основно от местно отгледан ечемик - в Норвегия, Швеция и Полша. Подобрени фермерски методи и модерни сортове зърно спомагат за минималното изтичане на нутриенти, а отпадъчните продукти и фракция влизат отново в употреба - за животинска храна.

В производството, енергийният разход е намален чрез прилагането на нови технологии. Въглеродният диоксид, отделен по време на ферментация, се събира и се използва в по-късните етапи на преработка или за други нужди. Новата филтрираща технология също спомага за намаляването на отпадъка.

Viking Malt - 65 вида малц от чистите полета на Северна Европа - малц за пиво, дестилация и пекарство - дистрибутор за България, Направи си бира ООД
Chocolate Dark Ale с малц от Viking Malt - дистрибутор за България, Направи си бира ООД

Качество

Добрата бира може да е въпрос на личен вкус, но малцът, използван в нея, винаги трябва да бъде от най-високо качество. Без висококачествен малц постигането на добра бира е невъзможно.

Ето защо Viking Malt правят всичко, за да гарантират качеството на техните малцове. Подбират внимателно суровините и следят производството им.

Осигуряването на качеството на Viking Malt се основава на операции, които са в съответствие със стандарта ISO 9000 и ISO 22000, за да гарантират безопасността на храните. Основата за качеството на продукта се проектира по време на фазата на разработване и планиране на производството.

Разгледай малцовете на Viking Malt и поръчай - дистрибутор за Бълтария, Направи си бира ООД